Hiển thị 1–12 của 85 kết quả

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Clozapyl 100Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần

Doniwell 25Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần khác

Haloperidol 1,5Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần

Kutab 10Mg Tây Ban Nha 4X7

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần

Manzura 7.5Mg Davipharm 10X10

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần

Morientes 50Mg Davipharm 3X10

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần

Opirid

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần

Plotex 25

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Quetiapine 25

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần

Rileptid 2Mg Egis 6X10

Liên hệ/Viên
Liên hệ/Viên