Hiển thị 1–12 của 34 kết quả

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Clozapyl 100Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Quetiapine 25

Liên hệ/Viên
Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Sizodon 2

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Thuốc Chống Loạn Thần Oleanzrapitab 5 (5 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Thuốc Olanzapine 5Mg Trị Tâm Thần Phân Liệt

Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Thuốc Oleanzrapitab 10Mg Trị Tâm Thần Phân Liệt(5 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Viên
Liên hệ/Viên
Liên hệ/Viên
Liên hệ/Viên

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Thuốc Opelan 5 Micro Chống Rối Loạn Tâm Thần (10 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Viên