Hiển thị tất cả 6 kết quả

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc

Thuốc Aurasert 100Mg Chống Trầm Cảm (Hộp 2Vỉ X 14Viên)

Liên hệ/Viên

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc

Thuốc Medi-Paroxetin 20Mg Medisun Điều Trị Trầm Cảm (3 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Hộp

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc

Thuốc Nufotin 20Mg Trị Bệnh Trầm Cảm, Hội Chứng Hoảng Sợ (3 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Viên

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc

Thuốc Sertil 100 Kwality Trị Trầm Cảm, Rối Loạn Lo Âu, Stress

Liên hệ/Viên

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc

Thuốc Sertil 50 Trị Trầm Cảm, Hội Chứng Hoảng Sợ (3 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Viên

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc

Thuốc Xalexa 30 Chống Trầm Cảm (3Vỉ X 10Viên)

Liên hệ/Viên