Hiển thị 1–12 của 189 kết quả

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Actelsar 40Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Agimstan 40Mg Agimexpharm 4X7

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Angioten

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Aprovel (Irbersartan 150Mg)

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Belsartas 150

Liên hệ

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Bonsartine 25

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Cilzec Plus Mega 3X10

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Codiovan 80/12,5

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Diovan 160Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Diovan 80Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Disicar 40Mg Ampharco 3X10

Liên hệ/Viên

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Euvaltan Plus

Liên hệ/Viên