Hiển thị 1–12 của 69 kết quả

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Beatil 4Mg/10Mg 3X10

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Dh – Captohasan 25Mg 10X10

Liên hệ/Vỉ

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Ebitac 25 10Mg/25Mr Farmak 2X10

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Ebitac Forte 20Mg Trị Tăng Huyết Áp (2Vỉ X 10Viên)

Liên hệ/Hộp

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Idatril 10

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Ramizes 10 Farmak 3X10

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Renatab 10

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Renitec 10

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Thuốc Beatil 4Mg/5Mg Trị Tăng Huyết Áp (3 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Thuốc Benalapril 5 Trị Tăng Huyết Áp

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Thuốc Bi Preterax 5.25 Trị Tăng Huyết Áp

Liên hệ/Viên

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Thuốc Captopril 25Mg Domesco Trị Tăng Huyết Áp, Nhồi Máu Cơ Tim (Hộp 10 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Viên