Hiển thị 1–12 của 119 kết quả

Liên hệ/Viên

Kháng sinh nhóm Penicillin

Amoxycilin 500Mg

Liên hệ/Viên

Kháng sinh nhóm Penicillin

Auclanityl 1G 2X7

Liên hệ/Viên
Liên hệ/Viên
Liên hệ/Gói

Kháng sinh nhóm Penicillin

Bilclamos Bid 1000Mg

Liên hệ/Viên

Kháng sinh nhóm Penicillin

Claminat 250Mg/31,25Mg

Liên hệ/Gói

Kháng sinh nhóm Penicillin

Claminat 500Mg/62,5Mg

Liên hệ/Gói

Kháng sinh nhóm Penicillin

Claminat 625Mg

Liên hệ/Viên