Bơm Tiêm 1Ml Vinahankook 26G X 1/2 Sử Dụng 1 Lần

Liên hệ/Cái

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook loại 1ml được khử trùng bằng khí E.O. Vinahankook sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc đảm bảo vô trùng, không gây độc, không gây sốt.

Mã: 00010218 Danh mục: