Cốm Lợi Sữa Tt.galac Traphaco Hỗ Trợ Lợi Sữa, Tăng Tiết Sữa, Giảm Nguy Cơ Tắc Tuyến Sữa, Tốt Cho Phụ Nữ Sau Sinh (Hộp 20 Gói X 3G)

Liên hệ/Hộp

Cốm lợi sữa TT.Galac hỗ trợ lợi sữa, tăng tiết sữa, giảm nguy cơ tắc tuyến sữa, tốt cho phụ nữ sau sinh.

Mã: 00033177 Danh mục: ,