Combilipid Peri 1440Ml Jw Life Science – Tiêm Truyền Tĩnh Mạch Ngoại Vi

Liên hệ/Gói

Combilipid Peri 1440ml của Công ty Life Science; thành phần chính là nhũ tương chất béo, glucose, dung dịch amino acid và chất điện giải. Thuốc dùng cung cấp chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch cho người lớn và trẻ em trên 24 tháng tuổi khi dinh dưỡng qua đường tiêu hóa không thể dùng được, khiếm khuyết hoặc chống chỉ định. Combilipid Peri 1440ml được bào chế dưới dạng nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch ngoại vi. Túi 1440ml 3 ngăn.

Mã: 00018910 Danh mục: