Dung Dịch Tiêm Truyền Actemra 162Mg/0.9Ml Trị Viêm Khớp Dạng Thấp

Liên hệ/Ống

Dung dịch tiêm truyền Actemra 162mg/0.9ml là sản phẩm của F.Hoffmann-La Roche (Thụy Điển) có thành phần chính là Tocilizumab dùng trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.