Gạc Tẩm Cồn Quick – Nurse 6X3Cm Hộp 100 Miếng

Liên hệ/Hộp

Gạc tẩm cồn Quick – Nurse đóng gói theo mỗi miếng riêng biệt sử dụng một lần thay thế phương pháp sát trùng cũ, hạn chế được việc bay cồn và lây nhiễm chéo, đặc biệt trong môi trường bệnh viện, phòng khám.

Mã: 00031339 Danh mục: