Human Albumin 250G/L 25% Baxter 50Ml

Liên hệ/Hộp

Human Albumin Baxter 250g/l là dung dịch chứa 200 g protein toàn phần trong đó human albumin (albumin người) chiếm ít nhất 95%. Thuốc do công ty Baxter AG, Áo sản xuất.

Mã: 00021109 Danh mục: