Kim Lấy Máu Mediusa Mm3300 Dùng Cho Máy Đo Đường Huyết (25 Cái)

Liên hệ/Cái

Kim lấy máu MediUSA MM3300 cho máy đo đường huyết là sản phẩm lấy mẫu máu thử hỗ trợ dùng cho máy đo đường huyết. Sản phẩm đã qua tiệt trùng và chỉ sử dụng 1 kim 1 lần nên rất an toàn.

Mã: 00028634 Danh mục: