Mediclophencid-H Medipharco 4G

Liên hệ/Hộp

Thuốc Mediclophencid-H là sản phẩm của Medipharco, có thành phần chính là Cloramphenicol và Hydrocortison Acetat. Thuốc Mediclophencid-H chỉ định điều trị các bệnh viêm giác mạc, viêm kết mạc, viêm mi mắt, và viêm màng ngoài mắt có nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm với cloramphenicol.