Miếng Dán Evra 6 Janssen Ngừa Thai Hộp 3 Miếng

Liên hệ/Hộp

Evra 6 – Miếng dán ngừa thai của Janssen – Cilag Ltd. (Thái Lan), thành phần chính norelgestromin (NGMN), ethinyl estradiol (EE), thuốc có tác dụng ngừa thai dành cho phụ nữ. Miếng dán mỏng thấm qua da dạng nền, gồm ba lớp. Bề ngoài của lớp ngoài có màu be và được dập nóng chữ “EVRA”.

Mã: 00002952 Danh mục: