Nataplex Shjiazhuang 500Ml

Liên hệ/Chai

Thuốc Nataplex là sản phẩm của Shijiazhuang No. 4 Pharmaceutical Co., Ltd giúp bổ sung dinh dưỡng (dextrose) và các vitamin nhóm B (trừ vitamin B12) và vitamin C cho các bệnh nhân không bổ sung được bằng đường uống. Dung dịch truyền tĩnh mạch trong suốt có màu vàng.

Mã: 00020736 Danh mục: