Nước Cất Pha Tiêm 5Ml Hộp 50 Ống Dùng Làm Dung Môi

Liên hệ/Ống

Nước Cất Pha Tiêm 50 ống x 5ml Thephaco là sản phẩm Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa (THEPHACO), thành phần là nước cất. Nước Cất Pha Tiêm 5ml 50 Ống Thephaco dùng làm dung môi để hòa tan các thuốc tiêm đóng ở dạng bột hay pha loãng một số thuốc tiêm khác. Nước Cất Pha Tiêm 5ml hộp 50 ống dạng lỏng, đóng gói mỗi ống 5 ml, mỗi hộp 50 ống x 5ml.

Mã: 00017425 Danh mục: