Stresam

Liên hệ/Viên

Stresam của Công ty Biocodex, có chứa hoạt chất Etifoxine. Thuốc có tác dụng chống lo âu được dùng cho các trường hợp có biểu hiện dạng tâm thể của lo âu.

Mã: 00006931 Danh mục: