Thuốc Bôi Da Betacloge Chung Gei 15G Điều Trị Các Bệnh Da Liễu

Liên hệ/Tuýp

Thuốc Gelebetacloge Cream 15 g của Công ty Chunggei Pharm, Hàn Quốc, có thành phần chính là Betamethasone (dưới dạng dipropionate) 0,5 mg; Clotrimazole 10 mg; Gentamicin sulfate 1mg là một loại thuốc bôi da, được sử dụng để điều trị các bệnh da liễu.