Thuốc Dogatina Sulpiride 50Mg Euvipharm Điều Trị Lo Âu (Hộp 2 Vỉ X 15 Viên)

Liên hệ/Viên

Dogatina 50 mg điều trị ngắn hạn các triệu chứng lo âu ở người lớn khi không đáp ứng với các điều trị chuẩn, các rối loạn hành vi nặng: Kích động, tự làm tổn thương,…

Mã: 00002506 Danh mục: