Thuốc Ferricure Trenker 60Ml Bổ Sung Sắt, Ngừa Bệnh Thiếu Máu

Liên hệ/Hộp

Thuốc “Ferricure 100 mg/5 ml 1 lọ 60 ml” được sản xuất bởi công ty Laboratoires Pharmaceutiques Trenker Nv/Sa – Belgium. Dung dịch uống đựng trong lọ thủy tinh 60ml, có dầu nhỏ giọt.

Mã: 00030749 Danh mục: