Thuốc Ileffexime Otic Solution 5Ml Ilongpharm Trị Viêm Tai Ngoài

Liên hệ/Chai

Ileffexime Otic Solution của Công ty Ildong Pharmaceutical Co., LTD, có thành phần chính là ofloxacin. Đây là thuốc dùng để điều trị viêm tai ngoài ở người lớn và trẻ nhỏ trên 6 tháng tuổi do escherichia coli, pseudomonas aeruginosa và staphylococcus aureus, viêm tai giữa mạn tính có mủ ở bệnh nhân trên 12 tuổi thủng màng nhĩ do proteus mirabilis, pseudomonas aeruginosa và staphylococcus aureus, viêm tai giữa cấp tính ở bệnh nhi trên 1 tuổi có đặt ống thông tai do haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis, pseudomonas aeruginosa staphylococcus aureus và streptococcus pneumoniae.

Mã: 00029358 Danh mục: