Thuốc Nhỏ Mắt Alegysal 0.1% Dự Phòng Viêm Kết Mạc Dị Ứng (Lọ 5Ml)

Liên hệ/Chai

Alegysal của Công ty Santen (Nhật Bản) sản xuất. Thuốc có thành phần chính Pemirolast, là dung dịch thuốc nhỏ mắt giúp dự phòng viêm kết mạc dị ứng và viêm kết mạc mùa xuân.

Mã: 00000595 Danh mục: