Thuốc Nhỏ Mắt Azopt Alcon Tăng Nhãn Áp, Glôcôm Góc Mở Không Đáp Ứng (Chai 5Ml)

Liên hệ/Chai

Azopt của Công ty Alcon Research, IIc – Mỹ. Thuốc dùng để đơn trị liệu tăng nhãn áp, glôcôm góc mở không đáp ứng hoặc có chống chỉ định với thuốc kháng thụ thể beta, hoặc điều trị hỗ trợ các thuốc đối kháng thụ thể beta hay nhóm thuốc tương tự prostaglandin. Lọ thuốc nhỏ mắt có dạng bào chế là hỗn dịch, thể tích 5 ml. Thành phần chính brinzolamid 10 mg/ml. 

Mã: 00001067 Danh mục: