Thuốc Platarex 75Mg Phòng Biến Cố Huyết Khối Động Mạch

Liên hệ/Viên

Thuốc Platarex 75mg là sản phẩm của Medochemie chứa hoạt chất Clopidogrel  được chỉ định trong phòng ngừa các biến cố huyết khối động mạch.