Thuốc Procoralan 5Mg Les Điều Trị Đau Thắt Ngực (4 Vỉ X 14 Viên)

Liên hệ/Viên

Thuốc Procoralan 5mg là sản phẩm của Les Laboratoires Servier Industrie có thành phần chính ivabradine để điều trị đau thắt ngực ổn định khi mà các thuốc phong bế bêta không thích hợp để dùng. Viên nén có màu hồng, bao phim, hình tam giác, một mặt khắc số “5”, mặt kia có biểu tượng công ty.

Mã: 00006111 Danh mục: