Thuốc Seroquel Xr 300Mg Astra Trị Rối Loạn Tâm Thần (3 Vỉ X 10 Viên)

Liên hệ/Viên

Thuốc Seroquel XR 300 mg là viên nén phóng thích kéo dài được sản xuất bởi Công ty AstraZeneca UK., Ltd được chỉ định đề điều trị các rối loạn tâm thần như bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và rối loạn lo âu toàn thể.