Hiển thị 1–12 của 49 kết quả

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Actorisedron 75 Opv 1X2

Liên hệ/Hộp

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Alegonat 70Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Alendor 10Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Alendronate Forte 70Mg Trị Loãng Xương

Liên hệ/Viên

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Alenta 70Mg

Liên hệ/Viên

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Drofen 150Mg

Liên hệ/Hộp
Liên hệ/Ống

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Fosamax Plus 70Mg/2800Iu

Liên hệ/Viên

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Fosamax Plus 70Mg/5600Iu

Liên hệ/Viên

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Miacalcic Nasal 200

Liên hệ/Hộp

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Thuốc Agostini Trị Loãng Xương (1Vỉ X 4Viên)

Liên hệ/Viên

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Thuốc Alenbe 70Mg Trị Loãng Xương (2Vỉ X 2Viên)

Liên hệ/Viên