Bơm Tiêm 10Ml/Cc Vinahankook Vô Trùng, Sử Dụng 1 Lần (Hộp 100 Cái)

Liên hệ/Cái

Bơm tiêm 10ml Vinahankook được khử trùng bằng khí E.O. Vinahankook sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc đảm bảo vô trùng, không gây độc, không gây sốt.

Mã: 00011383 Danh mục: