Hiển thị 1–12 của 94 kết quả

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Acenocoumarol 1Mg Spm 3X10

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin 81Mg Tv.pharm 100V

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Caplor 75Mg – 3X10

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Clocardigel 75Mg Giảm Các Biến Cố Do Xơ Vữa Động Mạch

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Clopalvix 75

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Clopisun 20 Viên

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Clopivir

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Cloplat 75Mg

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Copedina 75Mg Adamed 2X14

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Dasarab 75Mg

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Deplatt 75

Liên hệ/Viên

chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Egitromb 75Mg Egis 4X7

Liên hệ/Viên